MELALUI PENDIDIKAN ISLAM DARUL HIJRAH DAPAT MENINGKATKAN PRESTASI