SEORANG PDP DI JEMPUT TIM MEDIS BERPAKAIN ANTI CORONA